ICND-1 (Interconnecting Cisco Network Devices Part 1) 
Öngereksinimler:  Bilgisayar kullanımı.   
     
Tanımı: 
CCNA Eğitiminin ilk bölümü olan ICND 1 (Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1) küçük networklerin kurulumu ve yönetimi için gerekli olan bilgileri sağlamayı amaçlar. CCNA eğitimi içerisinde küçük networkün tanımı, tek bir switch üzerine bağlanmış 1 – 20 arası cihaz ve switch’e bağlanmış, RIP ve default route kullanılan bir router olarak tanımlanmıştır. Kurs, networkün tanımı ile başlar ve TCP/IP, OSI modelleri üzerinden host-to-host iletişiminin detayları ile ilerler. Kurs sonunda Layer 3 cihazların kullanımı ve WAN ile uzak şubelere bağlantı sağlanması hedeflenir. 
     
İçerik: 
 • Eğitim 0 – Kurs Tanıtımı 
 • Eğitim 1 – Building a Simple Network 
 • Eğitim 2 – Ethernet LANs 
 • Eğitim 3 – WLANs 
 • Eğitim 4 – LAN Connections 
 • Eğitim 5 – WAN Connections 
 • Eğitim 6 – Network Environment Management Capstone Lab: Network Environment Management Lab Guide 
 •  
 
 
ICND-2 (Interconnecting Cisco Network Devices Part 2) 
Öngereksinimler:  ICND1   
     
Kurs Tanımı: 
CCNA Eğitiminin ikinci bölümü olan ICND2 (Interconnection Cisco Networking Devices Part 2) küçük çaplı networklerin konfigürasyon ve sorun giderimi hakkında bilgi edinmek, orta ölçekli networklere doğru genişlemek konuları üzerine yoğunlaşır. VLAN, trunk, spanning-tree gibi Layer 2 kavramlarının tanıtılması ve konfigürasyonu. Dinamik routing protokolleri (OSPF,EIGRP) uygulamaları. ACL, NAT kullanımı ve WAN’a bağlanma. 
     
Kurs İçeriği: 
 • Eğitim 1 – Small Network Implementation 
 • Eğitim 2 – Medium-Sized Switched Network Construction 
 • Eğitim 3 – Medium-Sized Routed Network Construction 
 • Eğitim 4 – Single-Area OSPF Implementation 
 • Eğitim 5 – EIGRP Implementation 
 • Eğitim 6 – Access Control Lists 
 • Eğitim 7 – Address Space Management 
 • Eğitim 8 – LAN Extension into a WAN 
 
     
 
 
Ayrıntılı İçerik 
ICND1 – Interconnecting Cisco Network Devices – 1 
Eğitim 1 – Basit Ağ oluşturma 
 • Ağ Fonksiyonları 
 • Ağ Güvenliği 
 • Bilgisayardan bilgisayara iletişim modeli 
 • TCP/IP’nin İnternet Katmanı 
 • TCP/IP’nin Taşıma Katmanı 
 • Paket İletim İşlemi (Bilgisayarlar arasında) 
 • Ethernet’i anlamak 
 • Ethernet Ağı’na bağlanmak 
Eğitim 2 – Ethernet Ağları 
 • Paylaşımlı Ağlar’daki Sıkıntılar 
 • Ağ sıkıntılarını Anahtarlanmış Ağ teknolojileri ile çözmek 
 • Paket İletim İşlemi (Anahtar üzerinden) 
 • Cisco IOS Yazılımı yönetimi 
 • Cisco Anahtarı başlatmak 
 • Anahtar Güvenliği 
 • Anahtarın avantajlarını En üst seviyede kullanmak 
 • Anahtar sorunlarını çzömek 
Eğitim 3 – Kablosuz Ağlar 
 • Kablosuz ağları Keşfetmek (IEEE 802.11n dahil) 
 • Kablosuz Ağ Güvenliği 
 • Kablosuz Ağ uygulaması 
 • IP üzerinden ses taşıması 
Eğitim 4 – Ağ Bağlantıları 
 • Yönlendirme fonsiyonları 
 • İkili sayı düzeni Temelleri 
 • Ağ adresleme senaryosu inşası 
 • Cisco Yönlendiriciyi başlatmak 
 • Cisco Yönlendirici Yapılandırması 
 • Paket İletim İşlemi (Yönelndirici üzerinden) 
 • Cisco Yönlendirici Güvenliği 
 • Cisco Yönlendirici ve SDM Yazılımı kullanımı 
 • Yönlendiriciyi DHCP Sunucu olarak kullanmak 
 • Uzak Cihazlara Erişim 
Eğitim 5 – Geniş alan Ağları 
 • Geniş Alan teknolojileri 
 • İnternet Bağlantısı sağlama 
 • Sabit Yölendirme sağlama 
 • Seri Sarma Yapılandırma 
 • RIP Protokolünü Sağlama 
Eğitim 6 – Çevresel Ağ Yönetimi 
 • Ağ üzerindeki Komşuların Keşfi 
 • Yönlendirici Başlangıcı ve Yapılandırması Yönetimi 
 • Cisco Cihaz Yönetimi 
Labaratuar Çalışmaları 
 • Lab 1: DHCP ve Bilgisayar tabanlı araçlar ile Bilgisayar temel yapılandırması.
  Bilgisyar IP yapılandırma ve yerel ağ araştırması için Windows uygulamaları ve komutları kullanımı. 
 • Lab 2: TCP üç yönlü el sıkışma İncelemesi.
  TCP ilk üç yönlü el sıkışma gözlemlemek için paket izleme yazılımı kullanımı. 
 • Lab 3: IP bağlantı kontrolü.
  Ağ ile ilgili bilgi toplamak için ping, traceroute, ipconfig kullanımı. 
 • Lab 4: Temel Kablolama (Opsiyonel).
  Yönlendirici ve anahtar laboratuvar uygulama alıştırmaları için kullanılacak ekipman bağlantısı incelemesi. 
 • Lab 5: Anahtar Başlangıcı ve temel yapılandırması.
  Çalışma grubu anahtarınıza bağlanma ve temel yapılandırma tamamlaması. 
 • Lab 6: Gelişmiş Anahtar Güvenliği Yapılandırması.
  Temel Anahtar Yapılandırmanızın Güvenliğini arttırma. 
 • Lab 7: Cisco IOS Cihazının yapılandırılması ve İşetilmesi.
  Uygulama ve Komut Satırı Arabirimi (CLI) özellikleri, kullanımı. 
 • Lab 8: Ondalık İkili ve Binary dönüştürme (Egzersiz).
  İkili onlu ve ikili ondalık sayıları dönüştürmek için yeteneğinizi test edin. 
 • Lab 9: IP Adresleri Sınıflandırılması (Egzersiz).
  IP adreslerinin sınıflandırılması ve ondalık ikili biçimi ve / veya ondalık biçiminde ikili IP adreslerini dönüştürmek. 
 • Lab 10: Alt ağ ve Cihaz IP hesaplaması.
  Belirli bir sayıda alt ağlar için gerekli olan maske bit sayısının hesaplanması ve her alt ağ için cihaz adreslerinin sayısının hesaplanması. 
 • Lab 11: Alt ağ Maskelerinin hesaplanması (Egzersiz).
  Sağlanan belirli ölçütlere dayanarak, kullanılan alt ağ maskesi, maske ikili ve ondalık formatında, alt ağ adresi, ana bilgisayar adresleri aralığı ve yönlendirilmiş yayın adreslerinin hesaplanması. 
 • Lab 12: Yönlendirici Başlangıcı ve Temel Yapılandırması.
  Yönlendiriciye bağlantı ve temel yapılandırmasını tamamlamak. CLI kullanılabilirliğini artırmak için gerekli olan komutların incelenmesi. 
 • Lab 13: Yönlendirici ve Anahtar Yapılandırmasının güvrnliğini arttırma.
  Temel yönlendirici yapılandırma güvenliğini artırmak ve port güvenliki yapılandırması. 
 • Lab 14: DHCP Sunucu yapılandırması için SDM kullanımı.
  Yönlendiriciler üzerinde DHCP Sunucu yapılandırması için SDM Kullanımı. 
 • Lab 15: Uzak Erişim bağlantılarının yönetimi.
  Telnet ve SSH’ın çalışma grubu cihazlarına bağlantısı için kullanımı. 
 • Lab 16: DHCP
  DHCP istemcisi, DHCP sunucusu ve çalışma grubu yönlendiriciler Port Address Translation (PAT) fonksiyonu yapılandırmak için Cisco SDM kullanımı. 
 • Lab 17: HDLC, PPP,ve Sabit yönlendirme Yapılandırması.
  HDLC ve PPP sarmalama kullanmak için seri arabirim yönlendirici yapılandırma ve statik yönlendirme yapılandırmak. 
 • Lab 18: Frame Relay ve RIPv2 yapılandırması.
  Birbirlerine seri arabirim üzerinden Frame Relay kullanarak bağlantı sağlamak için yönlendirici yapılandırması ve yönlendiriciler arasında RIPv2 protokol yapılandırması. 
 • Lab 19: CDP Kullanımı.CDP kullanarak doğrudan bağlı Cisco cihalarz hakkında bilgi edinme ve yönlendirici üzerinde çalışan CDP protokolünü devre dışı bırakmak. 
 • Lab 20: Yönlendirici Başlangıç Operasyonları Yönetimi.
  Önyükleme komutlarını yapılandırma ve yapılandırma kayıt ayarlarını değiştirerek yönlendirici başlangıç davranışını kontrol etmek. 
 • Lab 21: Cisco Cihazların Yönetimi.
  IOS Kopyalama ve hata ayıklama komutları pratikleri. 
 • Lab 22: Anahtar ve Yönlendirici Yapılandırması Sorun giderimi.
  Öğrendiğimiz bütün becerileri kullanarak, yanlış yapılandırılmış bir ağ yönetimi üzerinde çalışma. Yeni bir yapılandırma ile ortamın beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını doğrulamak, hataları bulmak ve düzeltmek. 
ICND2 – Interconnecting Cisco Network Devices 2 
Eğitim 1 – Küçük Network Kurulumu 
Eğitim 2 – Orta Ölçekte Switch Network Kurulumu 
 • VLANlar ve Trunklar. 
 • Spanning Tree Performans ayarlaması. 
 • VLANlar arası yönlendirme. 
 • Genişleyen Networklerin Güvenliği. 
 • Switch Networklerinde problem çözümü. 
Eğitim 3 – Orta Ölçekli Router Network Kurulumu 
 • Routing operasyonları. 
 • VLSM implementasyonu. 
Eğitim 4 – Single-Area Open Shortest Path First (OSPF) 
 • OSPF Kurulumu. 
 • OSPF Sorun çözme. 
Eğitim 5 – Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) 
 • EIGRP Kurulumu. 
 • EIGRP Sorun çözme. 
Eğitim 6 – Access Control Lists (ACLs) 
 • ACL Operasyonları. 
 • ACLs Konfigürasyonu ve sorun giderme. 
Eğitim 7 – Adres Aralığı Yönetimi 
 • NAT ve PAT ile network çözümü. 
 • IPv6’ya geçiş. 
Eğitim 8 – LAN ve WAN networklerinin birleştirilmesi 
 • VPN Çözümleri. 
 • PPP Kullanarak noktadan noktaya bağlantı. 
 • Frame Relay Kullanarak WAN networkü oluşturma. 
 • Frame Relay WANları için sorun çözümü. 
Labaratuar Çalışmaları 
 • Lab 1: Küçük ağların uygulanması (Gözden geçirme laboratuvarı).
  Bilgileri sağlanmış bir ağda çalışma grubu switch’lerinin ve router’larının temel düzeyde yapılandırılması. 
 • Lab 2: Genişletilmiş switch ağlarının yapılandırılması.
  Belirli VLAN ve ağ gereksinimlerini karşılamak için switch yapılandırmasının genişletilmesi. 
 • Lab 3: Anahtarlanmış ağlarda sorun giderme.
  Anahtarlanmış bir ağda bahsi geçen teşhislerin, yalıtımının ve mevcut problemlerin doğrulanması için sorun giderme yöntemlerinin kullanılması. 
 • Lab 4: OSPF’in uygulanması.
  Çalışma grubu router’larınızın dinamik yönlendirme protolokü OSPF kullanılarak yapılandırılması. 
 • Lab 5: OSPF’te sorun giderme.
  OSPF dinamik yönlendirme protokolü kullanıldığında bahsi geçen teşhislerin, yalıtımının ve mevcut problemlerin doğrulanması için sorun giderme yöntemlerinin kullanılması. 
 • Lab 6: EIGRP’nin uygulanması.
  OSPF’ten EIGRP’ye taşıma işlemleri için çalışma grubunu router’lerinizin yapılandırılması. 
 • Lab 7: EIGRP’de sorun giderme.
  EIGRP dinamik yönlendirme protokolü kullanıldığında bahsi geçen teşhislerin, yalıtımının ve mevcut problemlerin doğrulanması için sorun giderme yöntemlerinin kullanılması. 
 • Lab 8: Erişim listelerinin (ACL) uygulanması.
  IP standart, genişletilmiş ve isimlendirilmiş ACL’lerin çalıştığının doğrulanması. 
 • Lab 9: Erişim listelerinde (ACL) sorun giderme.
  Mevcut IP erişim lisleterindeki sorunların giderilmesi. 
 • Lab 10: Ağ adres çevrimi (NAT) ve port adres çeviriminin (PAT) yapılandırılması.
  Çalışma grubu router’larınızın static ve dinamik NAT ve PAT için yapılandırılması. 
 • Lab 11: IPV6’nın uygulanması.
  Çalışma grubu router’larınızın IPV6 adreslerini kullanmak için ve aralarında RIPng ‘nin dağıtılması için yapılandırılması. 
 • Lab 12: Frame Relay geniş alan ağının (WAN) kurulması.
  Her router üzerinde serial arayüzlerini kullanarak diğer grubun router’ına ve ana router’ına Frame Relay bağlantısı oluşturma. 
 • Lab 13: Frame Relay geniş alan ağlarında (WAN) sorun giderme.
  Frame Relay ağı içerisinde bahsi geçen teşhislerin, yalıtımının ve mevcut problemlerin doğrulanması için sorun giderme yöntemlerinin kullanılması. 
 • Lab 14: Süper laboratuvar.
  Grup cihazları üzerinde, güvenlik, IP adresleme, arayüz kapsülleme ve yönlendirme protolollerinin yapılandırmalarının en baştan yapılması. 

 

 

Ders Konuları

Canlı Derse Giriş
Canlı Derse Giriş 00:00:00
Materyaller
CCNA Eğitim Programı (Materyaller) 00:00:00
CCNA Eğitim Programı (Video) 00:00:00

Ders Yorumları

5

5
9 yıldız
 • 5 Yıldız0
 • 4 Yıldız0
 • 3 Yıldız0
 • 2 Yıldız0
 • 1 Yıldız0

Bu derse henüz yorum yapılmadı. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz.

59 KAYITLI ÖĞRENCİ
©  Tüm Hakları Saklıdır. Mücahid Gerede